Warstwa Abstrakcji - stanowi izolację pomiędzy kodem programisty a zewnętrznymi modułami, pozwala odseparować system od jego zależności przez co czyni go podatnym na zmiany i aktualizacje. Przywiązując system do innej usługi czynimy go słabym.

CQRS - System

2018-04-25

Każdy poprzedni wpis dotyczący CQRS'a mniej lub bardziej wspominał o systemie, czyli o takim bycie do którego trafiają wszystkie command oraz queries. Za pomocą komend, stan systemu może być zmieniony, query natomiast służy do jego odczytania. Przykładowo budując system do zarządzania pracownikami, komendą CreateUser() moglibyśmy dodać użytkownika do systemu a następnie korzystając z UserQuery::totalCount() : int moglibyśmy pobrać całkowitą liczbę użytkowników, którymi system zarządza. Czym jednak jest system?

Tags: cqrs

Event Sourcing - wprowadzenie PHP

2017-11-06

Capture all changes to an application state as a sequence of events.

Martin Fowler

Ciężko o lepszą definicję Event Sourcingu. Niezależnie od technologii i implementacji Event Sourcing to po prostu sposób na tworzenie stanu systemu poprzez zapisywanie i odtwarzanie zdarzeń. Utarło się twierdzenie, że Event Sourcing należy implementować w parze z CQRS. Nie jest to prawda, CQRS bardzo dobrze współgra z Event Sourcingiem jednak mogą istnieć całkowicie od siebie niezależnie. Ten wpis nie poruszy jeszcze tematu implementacji Event Sourcingu za pomocą jakiegokolwiek konkretnego frameworka. Chodzi w nim bardziej o zaprezentowanie i wyjaśnienie samego konceptu niż implementacji.

Akceptuję

Ten serwis używa plików cookies. Więcej o plikach cookies.