Warstwa Abstrakcji - stanowi izolację pomiędzy kodem programisty a zewnętrznymi modułami, pozwala odseparować system od jego zależności przez co czyni go podatnym na zmiany i aktualizacje. Przywiązując system do innej usługi czynimy go słabym.

Virtual proxy

Typ: Strukturalny

Wzorzec stworzony w celu kontrolowania tworzenia lub dostępu do kosztownych obiektów. Oryginalny obiekt zastępowany jest przez proxy, które dziedziczy z oryginału dzięki czemu dostarcza identyczne API i może być użyty zamiast oryginału. Wykorzystywany w sytuacjach, w których utworzenie całego obiektu byłoby zbyt kosztowne jednak jest on niezbędny do poprawnego działania aplikacji. Virtual proxy pozwala oszczędzić pamięć w sytuacjach, gdzie budowanie obiektu wraz z jego wszystkimi zależnościami jest zbyt kosztowne lub niepotrzebne bez modyfikacji systemu lub jego części.

Przykładowa implementacja

class Object
{
  private $id;

  private $collection;

  public function __construct(Id $id)
  {
    $this->id = $id;
  }

  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }

  public function addToCollection(Element $element)
  {
    $this->collection[] = $element;
  }

  public function getCollection()
  {
    return $this->collection;
  }
}

class ObjectProxy extends Object
{
  private $storage;

  private $object;

  private $isInitialized;

  public function __construct(Storage $storage, Id $id)
  {
    $this->storage = $storage;
    $this->object = new Object($id);
    $this->isInitialized = false;
  }

  public function getId()
  {
    return $this->object->getId();
  }

  public function addToCollection(Element $element)
  {
    $this->object->addToCollection($element);
  }

  public function getCollection()
  {
    $this->initialize();
    return $this->object->getCollection();
  }

  private function initialize()
  {
    if ($this->isInitialized) {
      return ;
    }

    $elements = $this->storage->findElementsFor($this->object->getId());

    foreach ($elements as $element) {
      $this->object->addElement($element);
    }

    $this->isInitialized = true;
  }
}

Kiedy używać

Virtual Proxy świetnie sprawdza się w sytuacjach, w których operacje biznesowe polegają na obiektach, których tworzenie jest kosztowne. Jeżeli chcemy wykonać jedną operację przy użyciu obiektu, który jest powiązany z ogromną ilością innych obiketów nie ma sensu ładować ich wszystkich do pamięci. Proxy załaduje jedynie niezbędne do wykonania czynności dane a resztę pozostawi bez zmian nawet ich nie inicjalizując.

Przykład użycia

Specyfikacja

 • W systemie istnieje faktura o numerze "Faktura 2015-01-01"
 • Faktura o numerze "Faktura 2015-01-01" posiada 250 pozycji.
 • Pobierz całkowitą kwotę na jaką została wystawiona faktura bez ładowania wszystkich pozycji.
 • Kwota całkowita to suma cen wszystkich pozycji na fakturze.

Implementacja


class Invoice { private $number; private $items; public function __construct(Number $number, $items = []) { $this->number = $number; foreach ($items as $item) { $this->addItem($item); } } public function getNumber() { return $this->number; } public function addItem(Item $item) { $this->items[] = $item; } public function getItems() { return $this->items; } public function getTotalPrice() { $total = new Money(0, 'PLN'); foreach ($this->items as $item) { $total->add($item->getPrice()); } return $total; } } class InvoiceProxy extends Invoice { private $invoice; private $storage; private $isInitialized; public function __construct(Storage $storage, Number $number, $items = []) { $this->storage = $storage; $this->invoice = new Invoice($number, []); $this->isInitialized = false; } public function getNumber() { return $this->invoice->getNumber(); } public function addItem(Item $item) { $this->items[] = $item; } public function getItems() { $this->initialize(); return $this->items; } public function getTotalPrice() { $amount = $this->storage->calculateTotalPriceForInvoice($this->invoice->getNumber()); return new Money($amount, 'PLN'); } private function initialize() { if ($this->isInitialized) { return ; } $items = $this->storage->getItemsForInvoice($this->invoice->getNumber()); foreach ($items as $item) { $this->invoice->addItem($item); } $this->isInitialized = true; } }

Omówienie

W przykładzie pokazana została sytuacja, w której tworzenie obiektu z wszystkimi jego zależnościami może okazać się niewydajne i niepotrzebne. Virtual Proxy rozwiązuje ten problem poprzez załadowanie najcięższych zależności obiektu dopiero kiedy są one faktycznie wykorzystywane, tzw. lazy loading. W tym przypadku ładowanie wszystkich przedmiotów na fakturze nie miało większego sensu kiedy celem było jedynie policzenie całkowitej kwoty na jaką została wystawiona faktura. Tą operację lepiej przenieść na silnik bazodanowy lub jakąś zewnętrzną usługę, która z takimi obliczeniami poradzi sobie o wiele lepiej niż aplikacja.

Błędy?

Znalazłeś błąd?
Chciałbyś podać lepszy przykład użycia?
A może nie zgadzasz się z implementacją przykładu?

Edytuj na Github.com Popraw lub zgłoś błąd

Pytania

Masz pytania odnośnie omawianego wzorca? Chciałbyś zapytać czy wzorzec pasuje do problemu, który aktualnie rozwiązujesz? Dobrze się składa, to jest idealne miejsce.

Błędy, sugestie ich poprawy, dyskusję na temat poprawności implementacji danego przykładu prosimy prowadzić poprzez Github Issues
Akceptuję

Ten serwis używa plików cookies. Więcej o plikach cookies.